امروز بلیط خود را خریداری کنید
هزينه نام نويسى شامل تمام برنامه ها خواهد بود

May 25-26, 2018

انجمن میراث فرهنگی ایران یک سازمان غیر انتفاعی است که با هدف استحکام روابط خانوادگی و ترویج و توسعه فرهنگ ایران از طریق ارائه گفتمان و هنر تاسیس شده است و در اجرای این اهداف با دوری از هر گونه وابستکی سیاسی و مذهبی فعالیت های خود را ادامه می دهد

در زمان برگزاری کنفرانس کودکان و نوجوانان (از سن 5 تا 14)می توانند در محیطی شاد در کنار سایر دوستان و همسالان خود زیر نظر مربیانی مجرب به بازی و سرگرمی بپردازند این کلاسها در دو گروه کودکان و نوجوانان برگزار می شوند