First slideدر زمان برگزاری کنفرانس کودکان و نوجوانان (از سن 5 تا 14)می توانند در محیطی شاد در کنار سایر دوستان و همسالان خود زیر نظر مربیانی مجرب به بازی و سرگرمی بپردازند. 
این کلاسها در دو گروه کودکان و نوجوانان برگزار می شوند.