برنامه ها


5/26/2018 : شنبه

از ساعت 9 صبح نام نویسی


10:00AM - 12:15PM : برنامه صبح


ناظم برنامه : آزیتا شیرازی

دكتر نيره توحيدى : شناسایی و حفظ ارزشهای فرهنگی

ميان پرده فرزام سلامی

دكتر نیکل جعفری و دکتر فوژان زینی : روابط والدین و فرزندان از دیدگاه فرهنگ ایرانی


12:30PM - 3:00PM : نهار


:برنامه بعداز ظهر


ناظم برنامه : دکتر فوژان زینی

دكتر فرهنگ هلاکویی : روابط خانواده و اجتماع از دیدگاه فرهنگ ایرانی

ميان پرده فرزام فتاحى

آقای عليرضاميبدى : چگونگی حفظ فرهنگ ایرانی در جامعه


: میزگرد


دكتر فرهنگ هلاکویی

آقای عليرضاميبدى

دكتر نيره توحيدى

دكتر نیکل جعفرى

دکتر فوژان زینی


8:00PM : برنامه شب


ناظم برنامه : مايكل

هنرمندان:

فرزام سلامی

سينا بيات

مايكل

DJ کولاک
جمعه : 5/25/2018

از ساعت 1 بعد از ظهر نام نویسی

 برنامه شب : 7:30PM

ناظم برنامه : اردوان مفید 

هنرمندان:

فرزام سلامى
صهبا مطلبى و دکتر الهام تأييد
گروه اردوان مفيد و فرزام فتاحی
DJ کولاک